Polityka jakości

Główną działalnością firmy jest produkcja części z tworzyw wzmocnionych włóknem szklanym, szkłem akrylowym oraz poliuretanem. Nasza grupa przedsiębiorstw zapewnia obróbkę w technice metalowej, technice wykrawania i technice zginania, jesteśmy dostawcą w zakresie obróbki blachy. Bezpieczeństwo oraz ulepszanie jakości naszych usług i produktów jak i również dbałość o bogactwa naturalne uważamy za priorytetowe kryterium przedsiębiorczej odpowiedzialności i staranności. Gwarancja wysokiej jakości przy możliwie niskim nakładzie kosztów jest jedną z naszych strategii utrzymania konkurencyjności na rynku. Celem naszej polityki środowiska jest takie wytwarzanie produktów, aby nie stwarzać zagrożeń dla otoczenia naturalnego. W ramach powyższego zobowiązania ustaliliśmy firmową politykę dobrej jakości i środowiska, którą to przedstawiamy w niniejszym podręczniku zarządzania.

Celem naszej firmy jest zróżnicowanie konkurencyjności poprzez jakość naszych usług i produktów dopasowanych do cen rynkowych. Osiągamy ten cel w znaczącym stopniu poprzez skuteczną organizacje za pomocą jakościowo ukierunkowanych struktur, funkcji i przebiegów procesów, poprzez zagwarantowanie wysokich kwalifikacji wszystkich pracowników oraz przez zastosowanie najnowszych metod obróbki i wysokowartościowych środków produkcji. Niniejszy podręcznik zarządzania przedstawia opis określonego przez nas systemu zarządzania jakością i środowiskiem. Zastosowanie tego systemu w praktyce gwarantuje, że wszystkie organizacyjne, handlowe i techniczne działalności, mające wpływ na dobrą jakość i środowisko, będą ukierunkowane i nadzorowane oraz, że dotrzymamy uzgodnione wymagania.

Aby zagwarantować stałą, niezmienną jakość naszych usług i produktów został wprowadzony system zarządzania jakością i środowiskiem według DIN ISO 9001:2000 Opisany w podręczniku zarządzania system zarządzania jakością i środowiskiem jest wiążący dla wszystkich pracowników i działów. Zobowiązujemy wszystkich do tego, aby koncepcje naszej strategii, która brzmi:

Panowanie nad dobrą jakością, ochrona zasobów środowiska, zadowolenie klienta!

przekazać każdemu pracownikowi naszej firmy. Zasady niniejszego podręcznika wchodzą w życie po podpisaniu go przez kierownictwo firmy i pełnomocnika ds. zarządzania. Polityka jakości i środowiska

  • Zadowolenie klienta jest naszym priorytetem
  • Każdy pracownik odpowiedzialny jest za jakość swojej pracy
  • Pracownicy świadomi są tego jak istotna jest jakość, dlatego w pracy nastawieni są na unikanie błędów.
  • Zarządzanie jakością stanowi integralny element wszystkich procesów pracy.
  • Porządek, czystość oraz relacje interpersonalne między pracownikami są miarodajne w stosunku do jakości naszych usług i produktów.
  • Jednym z ważniejszych dla nas punktów jest produkcja przyjazna środowisku oraz oszczędne zużywanie bogactw naturalnych. Niniejszym pragniemy w przyszłości dostosowywać się do społecznych wymagań.
  • Zobowiązujemy się wciąż ulepszać nasze produkty i procesy.